O sí dimbea wɛni ó wúnɔ́, o mabía wɛni ó m'álanɔ
Responsive image
Di sí madimbea ná dúɓɛ lá mbálɛ na jemea nde ɓá masóusɛ miɗóngó, óńolana myɔ́pi myɛsɛ mi mondea nde ó múnja
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap

CUSTODIAM - ACCUEIL


CUSTODIAM

Ó ɓeɗomsedi ɓá Eɓoledí óńola pańsε lá ɓwambo ɓá Duálá na dimbámbε lá Sáwá, nde Duálá ó Mulema e ma kíkinɔ́ mɔ́mεnε mɔngεlε ó kɔtεlε, pɔngilanε, weka, búsisε dimbámbε lá Sáwá, na jongwanε ó myano má pańsε láo. Mún mwemba me pɛ nde wúm'a dutea...

1. Nín ngea e ma kasá ɓɛsɛ ɓena ɓá ɓɛn mpúlí má jókwa eyemɛ (tɔ ɓwambo) ɓá Duálá, na ɓyotó ɓá jókwɛlɛ ɓena ɓeɗɔlɔ́n mototɛ… Bia buka nika...
2. Yen'eɓoledi yende yá ɓɔbisɛ lá milema ó ńola myam má myangó másu, má dimbámbɛ lásu, mí tiláɓɛ na mísí tiláɓɛ. Yen'eɓoledi e ma tongwɛlɛ nde na ńai na ńai'aɓekweledí ka : ɓekwálí, leɛlɛ lá ɓema, níka na níka… Bia buka nika...
3. Ebol'a yen'epasi ye nde ɓeledí ɓena ɓemómbweyɛ búsisɛ dína na pańsɛ lá mbialá má Sáwá, na eyemɛ (tɔ ɓwambo) ɓá Duálá… Bia buka nika...
4. Mún mwano m'eɓoló mú ma kasá ɓato ɓɛsɛ ɓena ɓá ma somɛlɛ̌ na ɓɛna ɓóngwanɛ ó eɓoled'a búsisɛ na timbisɛlɛ ɓá kálati ná maloko, nika na nika, ɓena ɓe mómbweyɛ búsisɛ dína na pańsɛ lá mbialá má Sáwá, na eyemɛ tɔ ɓwambo) ɓá Duálá… Bia buka nika...


NOS ACTIONS

L'objectif de Duálá ó Mulema est l'action pour la valorisation de la langue DUÁLÁ et la culture SÁWÁ. Pour cela, Duálá ó Mulema se propose de rassembler, réactualiser, diffuser au grand public, le patrimoine culturel SÁWÁ et de contribuer aux projets...

1. Elaborer des dispositifs pour l'apprentissage des bases de la langue DUALA, par une méthode pédagogique adaptée... En savoir plus...
2. Sensibiliser à la promotion de notre patrinmoine historique, culturel, matériel et immatériel, par le biais de différents évènements tels que des conférences/débats, des expositions, des projections de films ou documentaires... En savoir plus...
3. Créer des activités culturelles orientées vers la promotion de la culture Sáwá, et la langue Duálá... En savoir plus...
4. Se consacrer à la réédition, l'édition, la réactualisation, et la publication des ouvrages, et la conception des jeux axés sur la culture SÁWÁ... En savoir plus...


Association Duálá ó Mulema
Chez Francis Bebey
9, Quai de Seine - 91200 Athis-mons

Design & Réalisation : Ricky MBALE
Tél. : 33 (0) 6 66 66 27 79
Fax.: 33 (0) 1 69 38 25 69
infos@dualaomulema.org

Copyright © 2016